Strafrecht

Bij Vaessen advocaten kunt u terecht voor zaken op het gebied van strafrecht. Het gaat om de volgende deelgebieden.

Commuun strafrecht

Het commune strafrecht bestaat uit veel voorkomende strafbare feiten. Dat betreffen niet alleen de lichtere vergrijpen als diefstal en mishandeling, maar ook zwaardere zaken als bijvoorbeeld moord en doodslag.


Economisch strafrecht

Ook bedrijven komen met het strafrecht in aanraking. Bijvoorbeeld bij milieudelicten, zaken met betrekking tot vervoer en transport en arbeidsongevallen. Dit soort zaken is vaak uitgebreid en complex, omdat de juridische normen in vele bijzondere wetten en regels te vinden zijn. Bovendien speelt de vraag of de onderneming strafrechtelijk aansprakelijk is, of degene die het strafbare feit feitelijk pleegde.

Bijkomend aspect is dat de Wet op de Economische Delicten ruime bevoegdheden kent voor controlerende en opsporende instanties. Met ernstige consequenties als niet of niet juist wordt meegewerkt.

Het inschakelen van een gespecialiseerde strafrecht advocaat is ook belangrijk omdat de Economische Politierechter zware straffen kan opleggen, nog afgezien van mogelijke reputatieschade voor uw bedrijf. Het belang van de juiste verdedigingsstrategie is groot. Een gang naar de rechter kan in voorkomende gevallen worden voorkomen door tijdig afspraken te maken met de Officier van Justitie.


Verkeersstrafzaken

Ook in verkeersstrafzaken, bijvoorbeeld rijden onder invloed, te hard rijden en dood door schuld, is een goede strafadvocaat van belang. Dikwijls wordt het rijbewijs, dat voor veel mensen onmisbaar is, ingevorderd. Naast de strafzaak kan een CBR procedure volgen, waarin de vraag aan de orde komt of en zo ja onder welke condities iemand weer bevoegd wordt om te rijden. Ook in deze procedure gelden veel formaliteiten en is een goede juridische bijstand vereist.


Jeugdzaken

Voor wat betreft jeugdzaken, verdachten tussen de 12 en 18 jaar oud (in Nederland zijn jeugdigen jonger dan 12 jaar niet strafrechtelijk aansprakelijk), kunt u tevens terecht bij onze strafrecht advocaat mr. R.T.A. Slof. Het jeugdstrafrecht is geen apart rechtsgebied, maar wel een specialiteit vanwege de bijzondere aanpak. Naast het strafrechtelijke aspect kunnen bovendien zaken spelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

 

 

R01.jpg

Vaessen advocaten

Beerseweg 22
5431 LC  Cuijk
T 0485 - 31 53 93
F 0485 - 32 02 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LinkedIn