Bopz

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) regelt de onvrijwillige opneming van mensen met een geestesstoornis in psychiatrische ziekenhuizen. Een onvrijwillige opname kan alleen plaatsvinden als er sprake is van de volgende voorwaarden:

 

  • De betrokken persoon heeft een geestesstoornis die blijkt uit een medische verklaring;
  • De geestesstoornis veroorzaakt gevaar voor de persoon zelf, voor anderen
    of voor de algemene veiligheid van personen en/of goederen en dit blijkt uit de medische verklaring;
  • Het gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten
    de psychiatrie worden afgewend, bijvoorbeeld ambulante hulpverlening;

 

Als iemand zich verzet tegen kan in geval van spoed inbewaringstelling (ibs)met toestemming van de burgemeester worden geëist. Dit kan worden omgezet in een verblijf voor de duur van vier tot zes weken.  Een voorlopige rechterlijke machtiging wordt opgelegd voor de duur van zes maanden. Deze machtiging kan telkens worden verlengd met een jaar en wordt aangeduid met de term ‘machtiging tot voortgezet verblijf’.  Sinds 2004 bestaat tevens de voorwaardelijke machtiging. Met een voorwaardelijke machtiging wordt iemand niet opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, tenminste zolang hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Een voorwaardelijke machtiging geldt voor maximaal zes maanden, met de mogelijkheid van verlenging met telkens één jaar.

 

Aangezien een Bopz-maatregel een vrijheidsbenemende maatregel is, kan deze alleen door een rechter worden opgelegd. Personen aan wie de vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd, hebben automatisch recht op een advocaat. Zodra een betrokkene gedwongen wordt opgenomen, wordt een melding gedaan aan een dienstdoende Bopz-advocaat. De betrokkene wordt na de inbewaringstelling binnen 24 uur bezocht door een advocaat. Buiten de inbewaringstelling dient de betrokkene ‘binnen een redelijke termijn’ te worden bezocht. Dit betekent dat de betrokkene minimaal drie werkdagen voorafgaande aan de zitting wordt bezocht.

R01.jpg

Vaessen advocaten

Beerseweg 22
5431 LC  Cuijk
T 0485 - 31 53 93
F 0485 - 32 02 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LinkedIn